Ова изјава о поверљивости података (у даљем тексту Изјава) односи се на поверљивост података који су прикупљени и архивирани у базама података сајта hodocasca.rs, коришћењем његових страница од стране Корисника.

hodocasca.rs се залаже за заштиту ваше приватности када сте онлајн. Како бисте што боље разумели које информације прикупљамо и како их користимо, молимо пажљиво прочитајте ову Изјаву.

Задржавамо дискреционо право да Изјаву у било ком тренутку можемо изменити, тако да измењена постаје важећа одмах по објављивању на овим интернет страницама. Стога саветујемо Корисницима да повремено поново детаљно прочитају информације садржане у њој, јер ће се наставком коришћења ових интернет страница сматрати да су сагласни са свим условима тако измењене Изјаве.

Прикупљени подаци о кориснику се деле на личне и опште информације.

Личне информације су информације које идентификују појединог Корисника. Током коришћења интернет странице hodocasca.rs можемо тражити од вас неке податке за одређене опције, као што су име и презиме, и-меил адреса, телефонски број и сл. У зависности од врсте активности које користите на овим интернет страницама, неке информације могу бити означене као обавезне, а неке као добровољне. У случају да обавезене информације нису достављене за опцију која их захтева, одређене активности неће вам бити доступне.

Личне информације се користе искључиво како би вам била понуђена одређена услуга и како би се унапредио рад ове интернет странице.

Опште информације су информације које не идентификују појединог Корисника. Ове информације могу укључивати ставке као што су интернет страница коју сте посетили непосредно пре него што сте посетили hodocasca.rs, као и она коју сте посетили по напуштању ње, врсту претраживача који користите и вашу Интернет Протокол (ИП) адресу. Ова врста информација може се аутоматски прикупљати помоћу електронских алата у тренутку када посетите hodocasca.rs. Опште информације могу бити коришћене за решавање административних проблема, анализу трендова, скупљање демографских података, анализу усклађености са позитивним прописима и сарадњу са службама за спровођење закона. Ове информације могу бити подељене са овлашћеним даваоцем услуга и оглашивачима, а у сврху процене ефикасности онлајн оглашавања садржаја.

Ваше личне информације се чувају на серверу коме могу приступити само овлашћене особе.

Због природе интернет мреже не можемо гарантовати потпуну заштиту било које информације, па стога нисмо одговорни за било какве штетне последице трећих лица које такве поверљиве информације неовлашћено примају и користе или неовлаштено отуђе.

Даљим коришћењем ових интернет страница, сматра се да је Корисник прочитао, разумео и прихватио овај податак о поверљивости података.