ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА У УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

1. Поштујући препуруку Председника Републике Србије и Владе Републике Србије у условиома Уведеног вантредног стања о ограничењу кретања грађана Т.А. ће за време трајања ванредног стања прилагодити радно време својим потребама уз могућност привременог обустављања рада пословница и непосредног контакта са путницима и све потребне информације путницима достављати преко маила – портал, односно посебних обавештења на сајту. Молимо Вас да предузмете све активности у циљу про-активног приступа путницима ( контакти телефоном или е-маил-ом, уз појашњење ситуације и њихових опција у датим околностима, јер морамо водити рачуна да ћемо наставити рад и након завршетка ових околности ).

2. Сва туристичка путовања уговорена до 15.05.2020.г., односно до окончања ванредног стања отказују се.

3. Путницима ће бити понуђени споразумни раскиди уговора о путовању уз обавезу организатора путовања да пружи услугу у вредности уплаћеног путовања у периоду од годину дана од дана планираног путовања. (Уколико је ОТП имао доказиве стварне трошкове по питању реализације путовања, укупан износ обавезе се умањује за тај износ.).

4. Сва туристичка путовања уговорена за летњу туристичку сезону 2020.г. реализоваће се у складу са уговором. YУТА ће у сарадњи са надлежним Министарством и препорукама надлежних органа, као и Светске здравствене организације, у зависности од ситуације, почетком маја месеца дати даље препоруке у вези летњих путовања.

5. Наше ресорно Министарством трговине, туризма и телекомуникација је о свим активностима YУТА информисано, очекујемо њихову сагласност и сугестије ради даљег поступања. YУТА ће све даље активности координирати са Министарством и поступати у складу са актима Владе Републике Србије о обавезама правних и физичких лица у услоивима ванредног стања.

О свим даљим активностима бићете благовремено информисани.

 

С поштовањем,

Александар Сеничић, директор

 

ПРЕУЗМИТЕ САГЛАСНОСТ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПУТОВАЊА