Поштовани путници,

Како се ситуација са Корона вирусом стишава у целој Европи и мере се ублажавају, обавештавамо Вас о следећем:

 

Ходочашћа и семинари

Сва вишедневна путовања у нашој организацији (семинари, ходочашћа) која су планирана у мају, померена су за неки други период, како сте сви и обавештени. Коме тај период не одговара, по Уредби Владе Републике Србије може добити потврду на уплаћен износ који може искористити у периоду до 31.12.2021. за било које путовање у нашој организацији.

Што се тиче једнодневних ходочашћа у Србији, пратићемо ситуацију и верујемо да ћемо их реализовати како је планирано. Уколико то не буде могуће, и она ће бити померена, а о томе ћете сви који сте се пријавили за њих бити обавештени.

 

Летовања

Како се бавимо и субагентуром, односно посредовањем (а то спадају летовања), слична или идентична обавештења добијамо од организатора код којих сте планирали и уплатили летовање преко наше агенције. Уплаћена средства за аранжмане до краја маја који су отказани, добићете кроз потврду о заменском путовању коју такође можете искористити за било које путовање до краја 2021. у организацији агенције која је организатор (нпр. Октопод, Аргус, Филип, Астра, Wаyоут…), а ваучер које нам буду послали добићете од нас. Ситуацију за јунска путовања пратимо, а за јул се надамо да ће све бити реализовано по плану.

Сви који не искористе средства до 31.12.2021. уз потврду коју добију, могу тражити повраћај новца по истеку овог датума и добити га од организатора у року од 14 дана.

 

У наставку вам преносимо Уредбу Владе Републике Србије у целости.

 

УРЕДБА О ПОНУДИ ЗАМЕНСКОГ ПУТОВАЊА ЗА ТУРИСТИЧКО ПУТОВАЊЕ КОЈЕ ЈЕ ОТКАЗАНО ИЛИ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО УСЛЕД БОЛЕСТИ ЦОВИД-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ САРС-ЦОВ-2

(“Сл. гласник РС”, бр. 63/2020)

Члан 1

Овом уредбом уређује се посебан начин и услови под којима се може дати понуда за коришћење заменског путовања за туристичко путовање које је отказано или није реализовано услед болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2.

Члан 2

Организатор туристичког путовања (у даљем тексту: организатор путовања), може путнику да понуди заменско путовање за нереализовано туристичко путовање које је у целости или делимично уплаћено закључно са 15. мартом 2020. године, без обзира на период реализације, а које је отказано или нереализовано у периоду ванредног стања или касније услед околности које су проузроковане болешћу ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2.

Заменско путовање је ново туристичко путовање, којим се замењује нереализовано туристичко путовање, које је у целости или делимично уплаћено од стране путника, које се реализује на истој или другој дестинацији и чија вредност није нижа од продајне цене или износа који је путник уплатио за нереализовано путовање.

Уколико се заменско путовање реализује на другој дестинацији, пре закључења новог уговора о организовању путовања организатор путовања, односно посредник у продаји туристичког путовања (у даљем тексту: посредник), прибавља писану сагласност путника.

Члан 3

У случају из члана 2. став 1. ове уредбе организатор путовања путнику даје понуду за коришћење заменског путовања, која нарочито садржи име и презиме путника и износ, који не може бити нижи од продајне цене или износа који је путник уплатио за нереализовано путовање, датум издавања, период важења понуде, као и податак да је за заменско путовање обезбеђена гаранција путовања.

Понуду из става 1. овог члана организатор путовања даје за нереализовано путовање без обзира да ли је путовање купљено код организатора путовања или код посредника.

Понуду из става 1. овог члана путнику уручује организатор путовања или посредник, преко кога је купљено нереализовано туристичко путовање, у писаној форми непосредно или електронским путем.

Члан 4

Пре реализације заменског путовања организатор путовања, односно посредник са путником, на прописан начин, закључује нови уговор о организовању путовања, уз сторнирање претходног.

Уговор из става 1. овог члана садржи и број издате гаранције путовања за случај инсолвентности и ради накнаде штете.

Понуда из члана 3. став 1. ове уредбе чини саставни део новог уговора о организовању путовања.

На уговор из става 1. овог члана, у делу рока за реализацију, као и у делу рока за повраћај уплаћених средстава, примењују се одредбе ове уредбе.

Члан 5

Заменско путовање из члана 2. ове уредбе путник може да искористи у периоду од једне године од дана уручења понуде, а најкасније до 31. децембра 2021. године.

Уколико се путник одлучи за повраћај износа који је уплатио за нереализовано путовање или је отказао заменско путовање, организатор путовања је дужан да изврши повраћај уплаћених средстава у року од 14 дана од истека рока из става 1. овог члана.

Могућност издавања понуде на заменско путовање, под условима из ове уредбе односи се и на излете.

Члан 6

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.